خانه / اخبار

اخبار

سفته

سفتهسفته که نوعی سند تجاری است در ماده307قانون تجارت اینگونه تعریف شده است:”سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.”سفته باید دارای امضا یا مهر و تاریخ پرداخت …

ادامه نوشته »

چک

چکقانون گذار،چک را اینگونه تعریف کرده است:”نوشته ایست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.”برای مطالبه وجه چک،قانون گذار مهلت هایی را معین نموده است:1)اگر محل صدور و محل تادیه یکی باشد،دارنده باید ظرف15روز از …

ادامه نوشته »

تهدید

تهدیداگر فردی،دیگری را برای انجام امری مذموم و ناپسند و نامشروع بترساند،به این نوع ترساندن،تهدید گویند بنابراین عملی که بدان تهدید می شود بایستی رفتار غیرقانونی و مذموم و مورد نکوهش باشد بنابراین اگر فردی دیگری را تهدید به شکایت از طریق مجاری و مراجع قانونی نماید در این حالت …

ادامه نوشته »

توهین

توهیناز جمله جرایمی که کرامت و شان و منزلت انسانی و اجتماعی را خدشه دار می کند توهین است که به معنای نسبت دادن ناسزا و فضیحت به شخص است.توهین که از واژه وهن گرفته شده در ادبیات فارسی به معنای خوار و ضعیف و پست شمردن است در عالم …

ادامه نوشته »

بررسی جرم ضد امنیتی تروریسم سایبری و وضعیت تقنینی آن

در جریان تحولات ناشی از عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول در روش های ارتکاب جرایم، جرایم سنتی به جرایم نوین مجازی وارد شده است. جرم تروریسم که در دنیای سنتی از قدیم الایام به عنوان یک جرم مهم امنیتی مد نظر بوده، این روزها چهره ای گسترده به …

ادامه نوشته »

راه اندازی وب سایت انجمن وکلای آنلاین وکیل سِتان

به وکیل ستان خوش آمدید. ما تا حد ممکن کاربری سایت را برای کاربران عزیز راحت کرده ایم. کافیست روی یکی از دو گزینه وکیل میخواهم و یا سوال حقوقی دارم کلیک کنید. پس از دریافت لیست وکلای ما که همواره رو به افزایش است. مشخصات و هزینه مشاوره تلفنی …

ادامه نوشته »